Flere roboter i fremtiden

For to år siden ble under ti prosent av handlerne med norske aksjer foretatt ved hjelp av børsroboter – såkalt forprogrammert algoritmehandel.

I dag er tallet steget til nesten 33 prosent, og det ventes å stige ytterligere.

Dermed stiger risikoen for at det norske børsmarkedet kan bli rammet av plutselige og store kursutslag i fremtiden.