Dette er robothandel

Med utstyr i millionklassen kan høyfrekvenshandlere få tilgang til markedsinformasjon andre ikke har, ved å legge inn og kansellere ordre lynraskt, samtidig som de har mulighet for å gjennomfører flere og raskere handler enn normale meglere.

For å sikre seg høyest mulig hastighet leier meglerhus plass i samme rom som huser serverne til de forskjellige børsene, noe som gjør at forsinkelsen blir så liten som mulig.

Det antas at avstanden mellom børsens dataserver og noen av meglerhusenes dataservere kan være så liten som 1 meter.

Fenomenet med algoritmisk og høyhastighetshandel har bygget seg opp over tid de siste årene, og er en av de viktigste kildene til inntekter for store amerikanske meglerhus.

Det er programmet som legger inn, gjennomfører eller kansellerer en handel som blir kalt en aksjerobot.